Serdecznie Witamy

Dialog dla Zdrowia jest platformą współpracy pomiędzy związkami zrzeszającymi członkowskie organizacje pacjenckie i związkami zrzeszającymi inne podmioty działające na rzecz ochrony zdrowia a Ministerstwem Zdrowia i innymi organami administracji państwowej działającymi w obszarze ochrony zdrowia, w sprawach ważnych z punktu widzenia pacjentów.

Spotkanie Ministra Zdrowia z Sekretariatem Dialogu dla Zdrowia w dn 9 lutego 2018 Stoją od lewej: Jacek Gugulski, Stanisław Maćkowiak, Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Mirosław Zieliński

Spotkanie Ministra Zdrowia z Sekretariatem Dialogu dla Zdrowia w dn 9 lutego 2018

Stoją od lewej: Jacek Gugulski, Stanisław Maćkowiak, Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Mirosław Zieliński

Wspierany przez ekspertów z zakresu medyczny i prawa Zespół Dialog dla Zdrowia regularnie spotyka się w ramach stałego trybu konsultacji z Ministrem Zdrowia i podległymi mu instytucjami. Zespół skupia przedstawicieli organizacji pacjentów działających na ogólnokrajowym poziomie w obszarach schorzeń onkologicznych, diabetologicznych, reumatologicznych, chorób rzadkich oraz tych, które zajmują się prawami pacjenta i edukacją zdrowotną. Działalność organizacji pacjentów we współpracy z Ministrem Zdrowia ma na celu poprawę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem dobra pacjentów.